TEORİK MÜZİK BİLGİLERİ


Nefes: Portenin üst yanına konulan bir virgül işareti ile gösterilir. Solfej yaparken virgül olan yerde nefes alınır.
Röpriz(Döneç): Genellikle başa dönüleceğini veya 2. defa görüldüğü yerden 1. defa görüldüğü yere dönüleceğini anlatır.


D’Capo: Kısaltılması D.C.’dir. Baştan anlamına gelir. Bunun için parça sonunda D.C. olan yerden başa dönülür.

Fin: Son, bitiş bitti demektir. Fin yazan yerde parça bitirilir.

Ölçü tekrar işareti: Bir ölçüdeki notalar tekrar edileceği zaman kullanılır.
Senyö: Bir müzik eserinde 2. defa konulduğu yerden, birinci defa konulduğu yere dönüleceğini ve son yazılan yerde bitirileceğini belirtir.Coda: Kuyruk demektir.Bir müzik eseri belirli bir yerden belirli bir yere dönüş yaptıktan sonra codalar arası atlanarak devam edilir.

Akor: Dizinin 1, 3, 5, 8 ’inci derecelerinin aynı anda çalınması ile akor oluşur. Akor notalarının armonik olarak üst üste çalınmasına denir. Her gamın bir akoru vardır.

Arpej: Bir akor notalarının melodik olarak arka arkaya çalınmasına denir. Her gamın bir arpeji vardır. Dizinin 1, 3, 5, 8 ’inci derecelerinin tekrarı dizinin arpejini oluşturur.


Nokta: Önüne geldiğin notanın değerinin, o notanın değerinin yarısı kadar daha uzatır.
Akolat: İki farklı partinin(satırın) birleştirilmesine, çift satır oluşturmaya yarayan bağa akolat denir. Akolat en çok piyano notasında kullanılmaktadır.

Gürlük terimleri
Metronom: Bir müzik parçasının her yerde ve herkes tarafından aynı hızla okunmasını sağlayan araca metronom denir.Hız Terimleri
Bir Müzik Parçasını Oluşturan Unsurlar


Ritim: Devinim. Olayların düzenli aralıklarla tekrarlanması niteliği, dizem, tartım. Bir birine bağlı ve eşit olarak peşisıra gelen ölçülerin oluşturduğu döngüye ritim denir.

Melodi: Belli bir tona ve kurallar bütününe bağlı olarak, notaların göstermiş olduğu yatay hareketliliğe melodi denir.

Armoni: Uyum demektir. Aynı anda tınlayarak notaların oluşturduğu dikey blokların (akorların), kurallar bütünü ile düzenlenerek göstermiş oldukları yatay hareketliliktir. Armoni bunun dışında müzik yazma kurallarını da kapsar.

Müziğin anlatım unsurları

1.Hareket (Hız)
2.Nüans(Farklılık)
3.Vurgu
4.Karakter
5.Renk