İNSAN SESİNİN OLUŞUMU

İnsanın ses sistemi (Fonasyon sistemi) nefesli bir çalgıya benzemektedir. Bu sistem içinde 3 aygıt bulunmaktadır:

1.Solunum aygıtı: Soluk borusu,akciğerler, diyafram, kaburgalar ve karın kasları.


2.Titreşim aygıtı: Larenks (gırtlak)


3.Yankı aygıtı: Soluk borusu, göğüs, gırtlak bölgesi, yutak, ağız, alt çene, damak, burun ve sinüsler.

Solunumun temel işlevi organizmanın oksijen gereksinimini karşılamak ve ses üretimi (fonasyon) için gerekli enerjiyi sağlamaktır.2 solunum şekli vardır.Karın solunumu-abdonimal solunum.Diğeri göğüs solunumu- hektoral solunum.Sağlıklı bir ses üretebilmek için solunum bilinçli ve dengeli olarak yapılmalıdır.


Soluk verme sırasında trakea yoluyla (soluk borusu) akciğerden gelen havanın ses tellerini titreştirmesiyle ses üretilir.Buna fonasyon denir.Ses üretme olgusu ses tellerinin fonasyon sırasında santral sinir sistemi tarafından değişik frekanslara göre ayarlanması ve belli kuvvetteki soluk basıncının etkisiyle etkisiyle gerçekleşir.Doğru ve temiz bir ses üretimi için gerilimden uzak çözülüp rahatlamış bir bedene ihtiyacımız vardır.


Ses sanatında insan sesleri, inceliğine göre sınıflandırılır. Kadın ve erkek sesleri, bu amaçla bölgelere ayrılmıştır ve bu ses bölgeleri, ayrı isimlerle tanımlanır. En ince ses soprano’dur. Onu mezzo-soprano ve alto izler. Erkek sesleri ise inceden kalına doğru tenorbariton ve bas olarak belirlenmiştir. Soprano’dan bas’a kadar olan ses genişlikleri, piyano klavyesinde şöyle gösterilmektedir.