DİZİLER ve DERECELERİDizi: Herhangi bir ses ile onun sekizlisi arasındaki yukarı yada aşağı doğru bir birinin ardınca giden seslerin tümüdür.

Aralıkları bozmadan bir oktav içindeki 12 sesin her biri üzerine bir dizi kurulabilir. Dizilerin kuruluşlarındaki tam ve yarım perde düzenine göre diziler majör ve minör dizi olurlar. Dünya üzerinde kullanılan diziler çeşitlidir. Evren müziğin temel dizisi olan diatonik dizinin kökleri yunanlıların kullandığı dizilere dayanır. Bu diziler yunan soyundan toplumların adını taşıyordu. Bu dizilerin tümünde dizinin inici olarak 5. derecesinden başlayan ikinci bir dizi yer alıyordu.


Ton: Bir dizinin rengi yani birey üzerinde bıraktığı etkidir.

Makam: Dizinin işleyiş şeklidir. Batı müziği tonal, Türk müziği modal’dır.


Majör dizi:Do’dan do ya diatonik bir dizi çalarak majör dizi elde ederiz. Diziye Majör denmesinin nedeni içindeki tam ve yarım perdelerin diziliş şeklidir. Bu dizilişe göre bir majör dizisinin karakteristliğini gösteren 1. ve 2. dereceler arasında M3’lü aralığı vardır.

Minör dizi: La’dan la’ya diatonik bir dizi çalarak minör dizi elde ederiz.Bir dizinin dereceleri: