NOTALAR ve DİZEK


Dizek(Porte): Birbirine paralel beş yatay çizgiye dizek adı verilir. Dizek üzerine nota, sus, anahtar vb. müzik işaretlerinin yazıldığı müzik satırıdır. Dizekte beş adet çizgi ve dört adet aralık bulunmaktadır.Notalar


Nota, müziği okuyup yazıya almaya yarayan şekillerdir. Yazı harflerinin adları bulunuşu gibi, bu şekillerinde adları vardır. Bir sesi temsil etmek üzere nota dizeği üstündeki yerine konulan bir işaret, bir kayıttır. Notalar dizekte yazıldıkları yere göre isimlerini ve seslerini ; şekillerine görede sürelerini alırlar.


Notaların portedeki yerleri

Notaların şekilleri ve süreleri

Notaların şekillerine göre sürelerini aldığını öğrenmiştik. En büyük nota birimi 4 vuruşluk süresi olan Birlik nota’dır. Sonra 2 vuruşluk İkilik nota, 1 vuruşluk Dörtlük nota, ½ (yarım) vuruşluk Sekizlik nota olarak devam etmektedir.Buna bağlı olarak en büyük nota olan Birlik nota bölünerek içinden 2 adet İkilik nota çıkartmaktadır. İkilik notada bölünerek 2 adet dörtlük çıkarmaktadır.

Ör: 
2 adet İkilik Nota = 1 adet Birlik nota
2 adet Dörtlük Nota = 1 adet İkilik nota
4 adet Dörtlük Nota = 1 adet Birlik nota