ANAHTARLAR

Anahtar dizek üzerinde notaların yerini belirtmeye yarayan işarettir. Anahtar gerçekte sadece 3 tanedir. Anahtar sayısının 7’ye çıkarılmasının nedeni nota yazısının mümkün olduğunca dizekte kalmak istenmesidir. Ek çizgilerin az kullanılmasını sağlamak için mevcut ses aracının ses sınırları dikkate alınarak ana dizeğin altından veya üstünden gerektiği kadar çizgi atma yoluna gidilmiştir.


Örneğin; flüt, obua, keman gibi çalgılar çok ince seslere çıktıkları için üst dizek bu çalgılara ayrılmıştır. Çizgi sayısı okumayı kolaylaştırmak amacıyla 5 çizgide sınırlandırılmıştır.İnsan sesleri ve çalgıların çoğu için tek bir dizek kullanılmaktadır. Buna karşılık kalın sesli çalgılar ve kalın insan sesleri için fa anahtarı kullanılır.


Sol anahtarı


Fa anahtarıDo anahtarı

Anahtarlara göre Do notasının yeri