MÜZİKTE ZAMAN

Süre, seslerin zaman akışı içindeki uzayan miktarına denir. Süre işaretleri sesli ve sessiz süre işaretleri diye ikiye ayrılır. Sesli süreler notalardır. Sessiz süreler ise her notaya karşılık gelen Sus ’lardır. Nasıl ki notalarda çalıyoruz yada söylüyoruz, suslarda ise değerliği yani sahip olduğu vuruş sayısı kadar susmamız gerekir. Birbirine denke gelen sesli ve sessiz süreler şunlardır:
Notalara karşılık gelen suslarÖlçü: Bir müzik parçasını meydana getiren ve birbirine eşit zaman veya süre kalıplarına denir. Ölçüler birbirinden ölçü çizgisiyle ayrılır.


Ölçülerin kuruluşu: Birim olarak ele alınan belli bir zaman veya süre parçasının en az iki tanesinin bir araya getirilmesiyle ölçü kurulur.


Süre birimini ve ölçü zamanlarını gösteren sayılar: Dizek üzerine ve anahtarın hemen yanına konan ve bize o müzik parçası için süre birimi olarak alınan değeri ve kurulan ölçülerde bulunan zamanların sayısını gösteren sayılara ölçü zamanlarını gösteren sayılara denir.


Ölçü zamanlarını gösteren sayılarda altta bulunan sayı kaçlık nota kullanılacağını, üstte bulunan sayı ise ölçü içerisinde kaç adet olması gerektiğini belirtir. Örnek olarak 2/4 lük bir ölçü biriminde her ölçüde 2 adet Dörtlük nota olacak demektir. Yada 2 adet Dörtlük notaya eşdeğer gelecek notalar gelecektir. Yani 1 adet İkilik nota veya 4 adet Sekizlik nota gibi. Basit ölçü zamanları aşağıdaki gibidir.

Bir ölçüyü meydana getiren zaman veya süre kalıplarının birbirine eşit olarak bölünmesinden elde edilen parçalara vuruş denir. Ölçülerde zamanın sayılması usül vurularakta yapılır.Ölçü birimlerine göre ele vuruşları şöyledir:


İki Dörtlük el vuruşu : 2/4
Üç Dörtlük el vuruşu : 3/4

Dört Dörtlük veya Dört Zamanlı el vuruşu : 4/4 veya C