SOLFEJ ve BONA

Notaları adları, sesler, ve süreleri ile okumaya solfej denir. Kulak terbiyesi, ritim, dikte, deşifre, kuramsal bilgiler ve çalışmaların tamamını kapsar.


Notaları isimleri ve süreleri ile okumaya bona denir. Bona yapılırken notaların sesleri verilmez.