PERDE (TON)

Ses aralıklarını ölçmek için kullanılan bir çeşit ölçme birimine "PERDE" denir. Batı Müziğinde kullanılan en küçük ses aralığına, "YARIM PERDE" denir. İki tane Yarım Perde'den oluşan ses aralığına "TAM PERDE" denir. Perde aynı zamanda ton olarak da nitelendirilebilir. Başka bir deyişle ;


Tam ses----------- iki bitişik nota arasındaki en büyük uzaklık.

Yarım ses----------iki bitişik nota arasındaki en küçük uzaklık.Tam sesler: Örnek: DO-RE, RE-Mİ, FA-SOL, SOL-LA, LA-Sİ.
Yarım sesler: Örnek: Sİ-DO, Mİ-FA.